Årsmöte 2016

Inbjudan till årsmöte för Anneboda villaförening

Datum: tisdagen den 15 mars 2016
Tid: 19:00 – ca 21:00
Plats: Park Folkets hus Götalandsvägen 181, Älvsjö, lilla salen
Tema för kvällen: Grannsamverkan för att förebygga brott 

Vi bjuder på te/kaffe och kaka.

Föranmälan till Jonas

Om du vill anmäla en övrig fråga kan du skicka epost till samma adress som ovan. 

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Motioner: Motioner ska vara inkomna minst 8 dagar innan årsmötet. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen ska lämna yttranden på inkomna motioner. Motioner sändes till  Jonas

Valberedning: Nominera kandidater till uppdrag i Anneboda villaförening. Det finns en ledig post. Kontakta valberedningen om intresse finns. Se Föreningens syfte

Kadir Eyice, Annebodavägen 28

Kristina Hammar, Sylvestergatan 44

Varje betalande hushåll har en röst. Du kan antingen delta själv eller med fullmakt låta någon annan representera dig.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare till årsmötet
5. Val av två justeringspersoner till årsmötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelserepresentanter

  • Ordförande
  • Sekreterare

10. Val av revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Motioner
14. Datum för 2016 års aktiviteter i föreningen
15. Information om eventuella parkeringsavgifter på våra gator framöver
16. Övrigt
17. Mötets avslutande

Tema Grannsamverkan för att förebygga brott:
– Hur kan vi samverka bättre för att förebygga brott i vårt område?
– Digital grannsamverkan för Anneboda villaförening

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *