Årsmöte 2019

Inbjudan till årsmöte för Anneboda villaförening

Datum: måndagen den 3 april 2019
Tid: 19:00 – ca 21:30
Plats: Sylvestergatan 42, Älvsjö

Föranmäl er så vi kan beräkna kaffet, kakorna till jonas.didriksson@gmail.com eller SMS 0733388733
Vi bjuder på te/kaffe och kaka.

Under kvällen:
Vi kommer redovisa vad som hänt i vatten och avloppsfrågan.
Om ni vill ha mer flera punkter kan ni e-posta dessa till mig jonas.didriksson@gmail.com

Motioner: Motioner ska vara inkomna minst 8 dagar innan årsmötet. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen ska lämna yttranden på inkomna motioner. Motioner sändes till jonas.didriksson@gmail.com

Valberedning:
Du kan nominera kandidater till uppdrag i Anneboda villaförening. Vi har fortfarande en ej tillsatt post. Kontakta valberedningen om intresse finns, mer information vad vi gör hittar du här.
Gülhan Hürmet, Annebodavägen 36                             070-773 85 61

Varje betalande hushåll har en röst. Du kan antingen delta själv eller med fullmakt låta någon annan representera dig.

Medlemskap för 2019:
Vi ser er gärna som medlemmar 2019 och ni kan redan nu betala in avgiften.
Det går även att ha med 150kr i kontanter till årsmötet.
För att betala via en banköverföring ska pengarna flyttas över till föreningens konto i Skandiabanken Clearing:9159 Konto:6990521

Swish kan användas till nummer 0705919632 (Mart), Glöm inte att skriva gatuadress!

Varmt välkomna!
För styrelsen, ordförande Mart


Dagordning (kan komma att uppdateras innan mötet):
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare till årsmötet
5. Val av två justeringspersoner till årsmötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelserepresentanter för kommande verksamhetsår

Ordförande(2år), Suppleant(1år), Valberedning(2år), Revisor(2år)

10. Val av revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Motioner
14. Övrigt
15. Mötets avslutande