Årsmöte 2017

Inbjudan till årsmöte för Anneboda villaförening

Datum: torsdagen den 16 mars 2017
Tid: 19:00 – ca 21:00
Plats: Park Folkets hus Götalandsvägen 181, Älvsjö, lilla salen

Vi bjuder på te/kaffe och kaka. Föranmälan till Susanne Om du vill anmäla en övrig fråga kan du skicka epost till samma adress. 

Varje betalande hushåll har en röst. Du kan antingen delta själv eller med fullmakt låta någon annan representera dig.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Motioner: Motioner ska vara inkomna minst 8 dagar innan årsmötet. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen ska lämna yttranden på inkomna motioner. Motioner sändes till Susanne

Valberedningen söker följande poster till styrelsen:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Suppleant
Dessutom söker vi en revisorsuppleant och en representant till valberedningen.
Meddela Kristina Hammar, Sylvestergatan 44 eller Gülhan Hürmet, Annebodavägen 36 snarast att du är intresserad av att hjälpa till i styrelsen under kommande år.

Dagordning (kan komma att uppdateras innan mötet):

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare till årsmötet
5. Val av två justeringspersoner till årsmötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelserepresentanter för kommande verksamhetsår
10. Val av revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Motioner
14. Övrigt
15. Mötets avslutande

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *